Kup w przeciągu:

15

[22.04,20.06,1.05,3.05,20.06,15.08,1.11,25.12,26.12]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj.

Dzisiaj nie wysyłamy.

Zamówienia z wysyłką zrealizujemy jutro.

Produkt dnia
Końcówka mocy Arcam PA410
Końcówka mocy Arcam PA410
7 590,00 zł
szt.
Końcówka mocy Arcam PA720
Końcówka mocy Arcam PA720
15 190,00 zł
szt.
Wzmacniacz Arcam SA30
Wzmacniacz Arcam SA30
11 990,00 zł
szt.
Loewe akcesoria montażowe gratis
Loewe akcesoria montażowe gratis

Od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r rusza nowa promocja Loewe na zestawy telewizor plus akcesoria. Promocją objęte są poniższe elementy:

 

opis Zestawu

Element objęty rabatem

rabat przyznany na Element

cena standardowa Zestawu

cena promocyjna Zestawu

s.77 / floor stand motor / Apple TV4K

floor stand motor

5.599 zł

60.798 zł

55.199 zł

s.77 / table stand motor / Apple TV4K

floor stand motor

4.599 zł

59.798 zł

55.199 zł

i.65 / stand flex

stand flex

3.499 zł

21.498 zł

17.999 zł

i.55 / universal stand

universal stand

1.899 zł

15.898 zł

13.999 zł

i.48 / universal stand

universal stand

1.899 zł

14.398 zł

12.499 zł

c.43 / stand c

stand c

1.499 zł

8.498 zł

6.999 zł

We. SEE 55 / universal stand

universal stand

1.899 zł

9.898 zł

7.999 zł

We. SEE 50 / stand c

stand c

1.499 zł

8.498 zł

6.999 zł

i.65 / bar I / floor stand flex

floor stand flex

3.499 zł

22.897 zł

19.398 zł

 

Elementy objęte promocją są dostępne pod ponizszym linkiem:

https://sklep.hcx.com.pl/pl/searchquery/promocja+loewe/1/phot/5?url=promocja,loewe

 

  Wyciąg z regulaminu akcji promocyjnej „Postaw i podziwiaj” 

 1. Akcja promocyjna „Postaw i podziwiaj” („Akcja”) organizowana jest przez Audio Klan Janusz Prządka spółka jawna z siedzibą w Warszawie („Organizator”), ul. Gen. Andersa 12 lok. LU2, 00-201 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000026488, posiadającą REGON: 011277747, NIP: 526-10-39-222.
 1. Akcja ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. albo do chwili wyczerpania zapasów określonego towaru objętego Akcją.
 1. Uczestnikiem Akcji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się przez Uczestnika z niniejszym regulaminem i dokonanie przez Uczestnika, w okresie trwania Akcji, zakupu jednego z zestawów, opisanych w pkt 6 Regulaminu, w skład którego wchodzą następujące modele telewizorów marki Loewe: bild s.77, bild i.65, bild i.55, bild i.48, bild c.43, We. SEE 55, We. SEE 50.  
 2. Zakup Zestawu może być dokonany u dealera Organizatora
 1. Przy nabyciu Zestawu Uczestnik otrzyma rabat na jeden z elementów („Element”) wchodzących w skład Zestawu, w wyniku czego cały Zestaw zostanie sprzedany Uczestnikowi za cenę promocyjną, zgodnie z poniższą tabelą. Standardowa cena Elementu objętego rabatem jest równa wartość przyznanego na ten Element rabatu powiększonego o 1 zł.

 

opis Zestawu

Element objęty rabatem

rabat przyznany na Element

cena standardowa Zestawu

cena promocyjna Zestawu

s.77 / floor stand motor / Apple TV4K

floor stand motor

5.599 zł

60.798 zł

55.199 zł

s.77 / table stand motor / Apple TV4K

floor stand motor

4.599 zł

59.798 zł

55.199 zł

i.65 / stand flex

stand flex

3.499 zł

21.498 zł

17.999 zł

i.55 / universal stand

universal stand

1.899 zł

15.898 zł

13.999 zł

i.48 / universal stand

universal stand

1.899 zł

14.398 zł

12.499 zł

c.43 / stand c

stand c

1.499 zł

8.498 zł

6.999 zł

We. SEE 55 / universal stand

universal stand

1.899 zł

9.898 zł

7.999 zł

We. SEE 50 / stand c

stand c

1.499 zł

8.498 zł

6.999 zł

i.65 / bar I / floor stand flex

floor stand flex

3.499 zł

22.897 zł

19.398 zł

 

 1. Ceny promocyjne określone w pkt 6 niniejszego regulaminu obejmują cały Zestaw. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży zgodnie z przysługującymi Uczestnikowi uprawnieniami, odstąpienie to może dotyczyć wyłącznie całego Zestawu, zaś Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić sprzedawcy wszystkie Elementy Zestawu. Obowiązek ten nie dotyczy odstąpienia od umowy sprzedaży obejmującego wyłącznie ten Element Zestawu, który został objęty rabatem – w takiej sytuacji Uczestnik uprawniony będzie zwrócić sprzedawcy tylko ten Element, za zwrotem jego ceny obejmującej rabat. Jeżeli Uczestnik wykonując przysługujące mu uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany będzie zwrócić sprzedawcy cały Zestaw, jednakże w Zestawie tym brak będzie Elementu objętego rabatem, wówczas sprzedawca przy zwrocie zapłaconej przez Uczestnika ceny potrąci wartość tego Elementu, według jego standardowej ceny wskazanej w pkt 6 niniejszego regulaminu.        
 1. Wszystkie ceny wymienione w niniejszym regulaminie zawierają podatek VAT.
 1. Uczestnik ma prawo wielokrotnego wzięcia udziału w Akcji. Organizator ma prawo odmowy sprzedaży Zestawów w ramach Akcji w razie powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, że dany Uczestnik bierze udział w Akcji w celach handlowych.  
 1. Wszystkie towary, które Uczestnik może nabyć w ramach Akcji są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte są rękojmią sprzedawcy i gwarancją producenta.
 1. Możliwość sfinansowania kredytem zakupu towarów w ramach Akcji u autoryzowanych dealerów Organizatora (zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego regulaminu) wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Uczestnika u określonego dealera. Postanowienia pkt 13-15 niniejszego regulaminu nie dotyczą finansowania udzielonego celem dokonania zakupu u autoryzowanego dealera Organizatora – każdy dealer stosuje własną politykę kredytowania zakupów.     
 1. Organizator nie odpowiada za proces i wynik weryfikacji zdolności kredytowej Uczestnika, który odbywać się będzie w oparciu o dokumenty i dane żądane przez Bank, zgodnie z procedurą Banku.
 1. Wszelkie koszty związane z udzieleniem i korzystaniem przez Uczestnika z Kredytu poniesie Organizator, co stanowi świadczenie ze strony Organizatora na rzecz Uczestnika („Świadczenie”), z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie poniesie tych kosztów, które mogą wyniknąć z ewentualnego naruszenia przez Uczestnika warunków umowy kredytowej.
 1. Oferowane w ramach Akcji Świadczenie nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym na gotówkę.
 1. Każdy Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację w związku z Akcją na adres e-mail: promo@audioklan.pl.
 1. Termin na wnoszenie reklamacji przez Uczestników wynosi 14 dni od zakończenia Akcji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 1. Regulamin Akcji dostępny jest u Organizatora i dealera Organizatora biorącego udział w Akcji.
 1. Informacje na temat ochrony danych osobowych Uczestników dostępne są na stronie internetowej Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl